Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa: Sarajevo, Trg Heroja 14 
Telefon: +387 33 651317,
655867, 655869, 655877, 203349
Fax: +387 33 655856
URL: www.for.com.ba

e-mail: fedzzo@bih.net.ba

 

Jed. ident. broj pravnog subjekta

  4200642000008

Transakcijski računi 

  UNION BANKA dd Sarajevo: 1020500000026964

  FIMA BANKA dd Sarajevo: 1370425010232419

Devizni računi

  UNION BANKA: 503015 MB 1810685

  FIMA BANKA: 20501015016-2324

 

 

 

Ovaj WEB Site nije više u funkciji

Novi WEB site zavoda je:

www.fedzzo.com.ba

 

 

 

 

 

 
 

 

Copyright © Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine